ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Rapport fra Presteforeningens fagavdeling