Foto: Wikimedia commons

Allehelgensvandring

Vandring i kirkerommet med Kristuskransen