Illustrasjon: Allemed

ALLEMED

Et verktøy for deg som vil ha alle med


  • Beskrivelse

    ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy utviklet med ønske om å øke frivillige og lederes kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Det vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet i din gruppe.

    Verktøyet gir deg som leder en enkelt måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLE MED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

    Les mer om verktøyet på allemed.no

  • Relaterte ressurser