Foto: Det praktisk-teologiske seminar

Barneteologi og kirkens ritualer

Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter