Foto: Det praktisk-teologiske seminar

Barneteologi og kirkens ritualer

Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter


 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  I menighetens arbeid gjør en rekke fundamentale teologiske og pedagogiske spørsmål seg gjeldene: Hvilken teologisk posisjon har barn i den kristne tro? Hvordan ytrer barnetroen seg? Hvilken praktiske og teoretiske utfordringer står kirken overfor, sett i lys av arbeidet med trosopplæringsreformen i Den norske kirke?

  Boken er en del av Det praktisk-teologiske seminars (PTS) satsing på å utvikle en barneteologisk forankret religionspedagogikk.

  Les Elisabeth Tveito sin artikkel fra boka om kontekstuell bibellesning med konfirmanter: «Målet med artikkelen er å komme med teoretiske innspill til hva det vil si å drive med kontekstuell teologi i en norsk kirke- og teologivirkelighet, samt å gi en konkret beskrivelse av hvordan kontekstuell bibellesning kan anvendes sammen med konfirmanter.»

  Boken koster 200 kroner (+ 30 kroner i ekspedisjonsgebyr) og kan bestilles via e-post til det Praktisk-teologiske seminar.

 • Relaterte ressurser