Foto: Beate Frigstad

Bekkevandring

Vandring i en stor bekk for ungdom med påminning om dåpen