Bilde: Konfirmandcenter.dk

Bønn

SAMLESIDE: opplegg om bønn for tweens og ungdom


 • Beskrivelse

  Det kan være en utfordring å undervise om bønn. Her finner man kreative og virtuelle måter å snakke om bønn på, til bruk for barn, tweens og ungdom. Alle oppleggene er lagt ut med vennlig tillatelse.

   

 • Planlegging

  BILDER PÅ BØNN

  Mål:

  • Å forholde seg til forskjellige bønnesituasjoner

  Forløp:
  Ungdommene deles inn i grupper på 4, de skal gjennomføre en «rollelesning». Hver gruppe får 4 bilder. Bildene kan du hente her. Per bilde må man svare:

  • Person 1: Beskriv bilde så nøytralt som mulig. Hva ser man på bilde?
  • Person 2: Hva er det som har skjedd eller kommer til å skje?
  • Person 3: Hva ber personen om på bilde?
  • Person 4: Formuler bønnen og skriv den den.

  Etterpå gjennomgås bildene via PowerPoint, når bildet vises ber eller leser person nr 4 bønnen som de har laget i gruppen.

  Se hvordan dette ble gjort i Den danske folkekirkes Konfirmandcenter:

  Utskriftvennlig versjon: Bilder på bønn

  Opplegget er laget av Konfirmantcenter.dk (med vennlig tillatelse).

 • Aktiviteter

  FADERVÅR

  FADERVÅRS 7 BØNNER

  Mål:

  • Å få en bevissthet om Fadervårs oppbygning
  • Å sette bønnen inn i konfirmantenes virkelighet

  Forløp:

  Gi en kort introduksjon om Fadervår. Del ut bildene, konfirmantene skal to og to finne den bønnen som passer til bildene. Kommenter eventuelt om bildene passer med konfirmantenes virkelighet.

  Samlet gjennomgås «prestens fasit» og dermed hele Vår Far ved bruk av PowerPoint.

  Forberedelse:

  • Skriv ut bildene
  • Gjør klar PowerPoint-presentasjonen

   Varighet:

  45min.

  Utskriftvennlig versjon: VÅR FARS 7 BØNNER

  Opplegget er laget av Konfirmantcenter.dk (med vennlig tillatelse).

   

  OM Å BE FADER VÅR

  Mål:

  • Utforske og samtale om Fadervår

  Forløp:

  Begynn å snakke med barna om bønn. Ideer til samtale: Å be, er det lett? Hva syntes dere? Snakk om erfaringer om å be. Ber barna? Hva ber de for? Eller samle noen tanker om det å be, skriv stikkord på en tavle eller plakat. Få gjerne barna til å skrive selv.

  • Hvordan skal vi be?
   Les Matt 6,5, Matt 6,6, Matt 6,7. Vis bilder fra mennesker som ber, så forskjellig som mulig, gjerne også noen der det er usikker om de ber, få bilder med forskjellige kroppsholdninger og ansiktsuttrykk. Snakk om hvorfor noen folder hendene, men andre ikke gjør det.
  • Hva skal vi be?
   Bruk gjerne Fadervår som eksempel og snakk litt om bakgrunnen til bønnen. Den bes av kristne over hele verden, vis gjerne bønnen på forskjellig språk. Vis pappkort med Fadervår og sorter dem sammen med barna. Samtidig kan du si noe kort om hver enkelt del: «Vår Far i himmelen – vi får lov til å snakke med Gud slik vi snakker med en god far», osv. Fest pappkortene på en fin måte et sted.
  • Hvorfor skal vi be?
   Les Matt 7,7-11 sammen. Samtale med barna. Hvorfor skal vi be? Hør på svarene. Si noen korte avsluttende ord.

  Forberedelse:

  • Sett frem en Flippover med penn.
  • Lag store pappkort med Fadervår delt opp. Disse skal se fine ut, gjerne med farger og pen skrift.
  • Finn et sted å feste pappkortene på.

  Varighet:

  1 time.

  Utskriftvennlig versjon: Om å be Fadervår

  Opplegget er laget av Stovner samarbeidsenhet (med vennlig tillatelse).

   

  TOUR DE FADERVÅR

  Mål:

  • Å arbeide med bønn og Fadervår ved å møte forskjellige mennesker som kan kaste lys over de enkelte bønnene.
  • Å bearbeide våre opplevelse og inntrykk.
  • Å kople kristendom med nåtidslivet.

  Forløp:

  Samlingene gjennomføres over 5 dobbelleksjoner.

  • 1.gang: Vi arbeider med Fadervår og prøver selv å lage bønner.
  • 2.gang: Led oss ikke inn i fristelse. Besøk en som jobber med rus, f.eks en sosionom i Kirkens Bymisjon, som forteller om noen av de fristelser man somo ung kan møte. Stoffer, rus, gruppepress.
  • 3.gang: Gi oss i dag vårt daglige brød. Besøk kirkens nødhjelp som forteller om mennesker i vårt samfunn som mangler dere daglige brød.
  • 4.gang: Fri oss fra det onde. Vi besøker legevakten eller et sykehus, der en sykepleier forteller om «det onde» i form av ulykker og sykdom.
  • 5. gang: Forlat oss vår skyld. Besøk en i arrest, eller en fengselsprest som forteller om skyld, straff og tilgivelse.

  Forberedelse:

  Dette opplegget er betinget av geografi og krever en rekke kontakter. Alternativt kan man sette av en dag med flere avtaler i en større by, på den måten kan man gi ungdommene en rekke opplevelser.

  Utskriftvennlig versjon: TOUR DE FADERVÅR

  Opplegget er laget av konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse).

 • Innhold

  TANKEKART OVER BØNN

  Mål:

  • At man reflekterer over hva bønn er.
  • At man samtaler om bønn.

  Forløp:

  På gulvet i kirken ligger det et A4-papir som det står BØNN på. Ungdommene stiller seg i en stor sirkel rundt papiret slik at alle ser det.

  Ungdommene skal nå lage et tankekart over hva bønn kan være eller hva bønn er for dem. Hva kommer ungdommene til at tenke på når de ser ordet BØNN? Hvilke former for bønn kjenner de til? Hva kan en bønn inneholde?

  Ungdommene får utlevert Post-it lapper i forskjellige farger og skriver en ting på hver lapp, som ligger rundt arket det står BØNN på. Til sist vil det være et tankekart over hva bønn kan være, eller er for ungdommene.

  Når det ikke er flere som skriver, tar alle et skritt tilbake, så der er god plass inn til tankekartet og alle kan se det. Ungdommene avrunder aktiviteten ved felles å snakke om hva bønn er. Er de alle enige om hva bønn er?

  Forberedelse: 

  • Legg et ark på gulvet som det står BØNN på.
  • Kjøp inn Post-it lapper.
  • Legg frem nok penner.

  Varighet:

  • 20 min.


  Foto: Konfirmantcenter.dk

  Utskriftvennlig versjon: TANKEKART OVER BØNN

  Opplegget er laget av Konfirmantcenter.dk (med vennlig tillatelse).

 • Relaterte ressurser

Kategorier