Gudskofferten

En metodikk for samtaler om gudsbilder