Kirken i verden, verden i kirken

Bok om hvordan globale prosesser påvirker læring i trosopplæringen.