Foto: Bo Mathisen

Konfirmanter i gudstjenesten

Involvering, musikk, forkynnelse, liturgi og bønner