Foto: Bo Mathisen

Konfirmanter i gudstjenesten

Involvering, musikk, forkynnelse, liturgi og bønner
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: