Kyrie og Credo – trosopplæring i kor

Opplegg til bruk i trosopplæring i kor