"Altertavle". Foto: Carsten Schuerhoff

Liturgi med Jesushistorier

Fire liturgiske samlinger med visuell formidling av Jesus-historier