Liturgisk verksted med barn

Konkrete tips til gudstjenestearbeid med barn 8-13 år