En natt i kirken for 11-åringer


 • Beskrivelse

  Lys våken er et overnattingsopplegg i kirken for 11-åringer. De fleste menigheter gjennomfører Lys våken natt til første søndag i advent.

  Opplegget i sin helhet (pdf) kan lastes ned her.

  Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys våken for oss. Advent handler jo nettopp om lyset som kom til verden. Dette skal vi feire – i tillegg til at 1. søndag i advent markerer starten på et nytt kirkeår.

  Lys våken ble fornyet og aktualisert i 2017. Nye ressurser er markert med NY!

   

  Lys våken-filmen er en reklamefilm som kan legges på menighetens nettsider og sosiale medier. Husk at sosiale medier har aldersgrense 13 år, slik at en henvender seg til foreldre og andre i menigheten når filmen blir lagt ut. Så kan foreldre selv vise den til barna.

 • Planlegging

  Planlegging

  På denne siden finner du informasjon og tips til planleggingen av Lys våken. Her finner du blant annet forslag til tidsplan, samtaler, informasjon til foreldre og dokumenter knyttet til risiko og sikkerhet.

  NY! Generelle tips


  Tidsplan

  Det kan være ulik lengde på arrangementet Lys våken. Eksempler for tre ulike tidsplaner:


  Sikkerhet

  Før dere arrangerer Lys våken, må dere å tenke igjennom hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hva dere kan gjøre for å unngå dette.


  Inkludering

  NY! Den norske kirke er med på ALLEMED – en satsing og et verktøy for inkludering av alle barn uavhengig av familiens økonomi. Bruk verktøyet under planleggingen av Lys våken.


  Foreldre- og ledersamling

  NY! Lys våken: velg selv er en veiledning til samtale med foreldre og ledere om 11 åringers sårbarhet. Lys våken – velgselv til foreldre og ledere

  Presentasjon til velgselv til foreldre og leder, bokmål | nynorsk

  Laget av Blå Kors


  Forberedelse av tema

  Lys vakne samtalar

  Førebuing til filosofiske samtalar med born. Nynorsk


  Evaluering

  Forslag til evalueringsskjema bokmål | nynorsk


  Inviter til Kode B!

  Inviter til Kode B allerede under Lys våken ved å dele ut en enkel flyer!

  Invitasjon Kode B bokmål | nynorsk


  Lys våken PLUSS

  Lys våken PLUSS er et opplegg for ungdommer, etter samme mønster som Lys våken. Opplegget er utarbeidet av Nordstrand og Ljan menigheter. Se mer her.

   

 • Aktiviteter

  Aktiviteter

  På denne siden finner du forslag til aktiviteter som kan gjennomføres på Lys våken. Her er blant annet forslag til aktiviteter, leker, filmer, gudstjenesteverksted.

  Nederst på siden finner du også Lys våken-sangen, med noter, tekst og introduksjonsvideo til Lys våken-dansen.


  Aktivitet, forming og lek


  Film

  Filmrommet er en filmtjeneste for menigheter. Inneholder blant annet filmer til Lys våken, noen med undervisningsopplegg.


  Gudstjeneste og samling


  Mat

  Ressursen Signe maten inneholder matoppskrifter til trosopplæringstiltak.


  Lys våken-sangen

  NY! Alternativ Lys våken-sang
  Tekst og musikk: Jørn Fevang © Bragernes menighet 2012


  Lys våken-dansen

  Introduksjonsfilm

 • Innhold

  Innhold og tema

  På denne siden finner du forslag til tematikk og opplegg som man kan bruke på Lys våken. Her finner du opplegg som kan brukes i sin helhet, og andakter, bibelfortellinger og salmer som kan brukes i løpet av Lys våken.


  NY! Lys våken for hverandre - velg selv

  Lys våken for hverandre - Velg selv | bokmål
  Lys vaken for kvarandre - Vel sjølv | nynorsk

  Se også velgselv.no. Det er også laget en samling for foreldre og ledere, se under Planlegging.

  Laget av Blå Kors


  NY! Lys våken for verden

  Kirkens Nødhjelp har en omvendt adventskalender som kan bestilles hos Kirkens nødhjelp (15,-/stk) og deles ut til barna.

  Opplegg for utdeling av adventskalender bokmål | nynorsk

  Presentasjon til utdeling av adventskalender

  kirkensnodhjelp.no finner du flere ideer og matoppskrifter fra hele verden.

  Laget av Kirkens Nødhjelp


  Misjon

  Ideer og tips til temaet misjon finner du på nettsidene til misjonsorganisasjonene, for eksempel:

  NMSU - Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon

  Acta - barn og unge i normisjon


  Lys våken for miljøet

  Samiske perspektiver/ jorda som en gave fra skapelsen: osku.no

  NY! Lys våken fremtidsverksted

  NY! Jeg så det i går ressursmateriell | noter | Musikkvideo
  Laget av KFUK-KFUM

  Lys våken for miljøet, forskjellige aktiviteter og ressurser


  Kristuskransen

  Mange menigheter bruker Kristuskransen under Lys våken. Lag gjerne samtale og aktivitetsstasjoner med perlene. Store perler og kransen til utdeling kan bestilles hos Verbum. Søndagsskolen Norge har tilgjengeliggjort ressurser til bruk av Kristuskransen i ressursen Kristuskransen


  NY! Samiske perspektiv

  Husk å involver noen samiske perspektiver i opplegget!

  Kristus-legende: «Skeaŋka» (nordsamisk), «Váhtaldákka» (lulesamisk), «Vadtese» (sørsamisk); forfatter: Anne-Grethe Leine Bientie

  Historien knytter Jesus til Sameland. Josef og Maria er på flukt med det lille Jesus-barnet. De er i ørkenen, og det er kaldt. En isende vind blåser gjennom klærne. Hvordan skal det gå med barnet? Marias bønn om hjelp blir hørt, for Gud sender en engel til samene i nord. For samene vet hvordan man skal berge barn gjennom kalde vinternetter …

  Tema verdens lys på samisk: biejjie/ biejvve/ beaivváš på osku.no/

  Mer informasjon om samisk trosopplæring

  Samiske perspektiver til bruk av Kristuskransen: osku.no


  Salmer

  Mange kreative opplegg og musikkpedagogiske ideer til bruk av salmeboken og adventssalmer finner du i ressursen Salmesang med barn og unge.


  Fortellerhansken

  Bruk den kreative fortellerhansken til å fortelle om dåpen. Se her for mer informasjon.


  Fra krybben til korset

  En vandring fra krybben til korset. Formidling av Jesu fødsel, ut i fra en vandring i kirkerommet. Last ned opplegget her.

  Laget av Vardåsen menighet


  Kongen

  Undervisningssamling som bygger på Jes 9,2+6 om Kongen som skal komme. Interaktiv formidling med enkelt drama, og gruppeoppgaver underveis. Last ned opplegget her.

  Laget av Modum menighet


  Gudsbilder

  I møte med andre religioner, dens gudsbilder og naturvitenskapen begynner barn i slutten av barneskolen å stille spørsmål på småbarnsalderens gudsbilder. I denne fasen kan det være en berikelse å oppdage flere gudsbilder for egen tro, for eksempel ved hjelp av opplegget Gudskofferten.


  Forslag til bibelfortellinger

  Lys i Bibelen, et lite utvalg av tekster om lys, til bønnevandringer, samtaler og lignende.

  Jesus i tempelet se Lys våken for hverandre – velg selv

  NY! Jakobs drøm Laget av Søndagsskolen Norge

  NY! Gud taler til Samuel Laget av Søndagsskolen Norge

  Flere lignende ressurser kan kjøpes på himlabra.no.


  Andakt og preken

  NY! Andakt lys og farger bokmål | nynorsk
  Laget av KFUK-KFUM

  Lyssporandakt bokmål | nynorsk

  Adventskransen

  NY! Tekstgjennomgang, Jesus som tolvåring i tempelet.
  Fra Luthers Kirketidene 1-18, av Turid Skorpe Lannem.

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon

  På denne siden finner du informasjon om logo, reklamevideoer, promotering, trykksaker og bestilling av materiell.


  Materiell

  • kirken.no/materiell kan du bestille Lys våken-t-skjorter og annet trosopplæringsmateriell.
  • trykksak.kirken.no kan du lage invitasjoner, plakater og andre trykksaker.
  • Nettsiden lysvåken.no er blitt lagt ned. Henvis til lokal nettside eller til omtalen av Lys våken på kirken.no.
  • Flere tips og retningslinjer til kommunikasjonsarbeid og illustrasjoner finner du her.

  Logo og grafisk profil

  Last ned i PDF:  stående eller liggende
  Last ned i PNG:  stående eller liggende

  Last ned mønster:

  Lilla: PDF | PNG
  Gul: PDF | PNG
  Blå: PDF | PNG
  Sort: PDF | PNG
  Hvit: PDF | PNG
  Alle farger: PDF

  Logoer og mønster i forskjellige format:

  En samlet mappe med logoer og mønster i ai- og tiff-format (til bruk i designprogram) og i pdf- og png-format kan lastes ned fra dropbox


  Promotering

  I 2017 ble Lys våken markedsført blant annet på Facebook. Materiale fra kampanjen kan brukes senere. Kampanjen er rettet mot voksne fordi Facebook har 13 års aldersgrense.

  Film til bruk på facebook, bokmål og nynorsk:

  Last ned filmen her.

  Tekster til facebookkampanjen, bokmål og nynorsk:

  Tekst over post: Kjenner du et barn som vil være med på en spennende opplevelse i kirken? Lys våken nærmer seg – årets happening for 11-åringer! Natt til første søndag i advent, lørdag 2. desember, overnatter tusenvis av barn i kirker over hele landet. Les mer på kirken.no 

  Tekst under film: En spennende natt i kirken! Les mer på kirken.no

  Tekst over post: Kjenner du eit barn som vil vere med på ei spennande oppleving i kyrkja? Snart er det Lys vaken – årets happening for 11-åringar! Natt til første søndag i advent, laurdag 2. desember, overnattar tusenvis av born i kyrkjer over heile landet. Les meir på kyrkja.no

  Tekst under film: Ei spennande natt i kyrkja! Les meir på kyrkja.no

   

 • Relaterte ressurser