Foto: konfirmantcenter.dk

Maria Magdalenas ansiktsuttrykk

Bilder til refleksjon over oppstandelsen Maria Magdalena