Illustrasjon: Johnny Dyrander

Noah trenger mannskap

Spørsmål og oppgaver løses for å skaffe et godt rustet mannskap til arken