Orgelknappen

Bli kjent med orgelet


  • Beskrivelse

    Dette er et opplegg for at 5-åringer skal bli mer kjent med musikken i kirken, og forstå at musikk er viktig i gudstjenesten. Det er lagt opp til at man inviterer barna på samling etter gudstjenesten. 5-åringene skal prøve orgelet og se orgelpipene. De skal lære å synge en salme, og få høre orgelspill. Etter samlingen får de utdelt «orgelknappen» som et bevis på hva de har lært og kan.

    Opplegg orgelknappen

    Invitasjon til Orgelknappen

    Orgelknappen diplom

  • Relaterte ressurser