Foto: Tommy Normann

Rammer for konfirmanttiden

SAMLESIDE: Planarbeid, rammevilkår, tilrettelegging, beredskap, avklaringer og annet praktisk