Foto: Emily Hopper

Rapport: Hvorfor akkurat Jesus

Kristne sannhetspåstander og livsynsmangfold i ungdommens livsverden