Illustrasjonsbilde. Foto: Ben Sutherland

Religion og menneskerettigheter

Hvordan forholder unge i videregående skole seg til religion og menneskerettigheter?