Foto: konfirmandcenter.dk

Skapelse og identitet

Opplegg i konfirmasjonstiden om selvbilde og identitet