Logoen er laget av Kristian Næss Holm, Kvelde.

Ungdomstreff i kjærkenatta

Kveldsopplegg og overnatting i kirken for ungdommer


 • Beskrivelse

  Ungdomstreff i kjærkenatta er inspirert av Lys våken, med kveldsopplegg, mat og overnatting i kirkerommet. Mange deltakere kan selv ha deltatt på Lys våken som 11-åringer.

  Det passer for ungdommer som har vært eller er med på lederkurs eller lignende, og både nåværende og tidligere konfirmanter kan inviteres. Invitasjon og arrangement på Facebook bør komme 3-4 uker før arrangementet.

  Opplegget består av et kveldsmøte, kveldsmat og overnatting i kirkerommet. En suksessfaktor er når ungdommene selv får planlegge og arrangere - alt i fra påmelding til kveldsmat og opprydning.

  Innholdet i kveldsmøtet blir også ordnet av ungdommer - eventuelt med hjelp fra ansatte. Her er det lovsang, tale og bønn - og ungdommene kan selv foreslå sanger og talere.

  Kirken må legge til rette for at ungdommene kan få styre selv i kirken - med både kjøkken, samlingsrom og teknikk. Kirkeverge må kontakte lokalt brannvesen om antall overnattingsgjester. Ansatte i kirken kan vere beredskapsvakt eller til stede som samtalepartner - og bidra i arbeid med å få nattevakter.

  Arrangementet har blitt utviklet av kirken i Larvik, i samarbeid med lokalt skolelag. Menigheten låner kirken ut gratis, og mat blir ordnet selv av ungdommene. Kostnadene til mat blir dekket av en liten egenbetaling og fra skolelaget.

  Tidsplan
  Fredag kl. 20: Kveldsmøte m/lovsang og andakt.
  Fredag kl. 21: Kveldsmat
  Fredag kl. 22: Sosialt og overnatting i kirken

  Lørdag kl. 09: Felles Frokost.
  Lørdag kl. 10: Opprydding og takk for i dag.

   

 • Relaterte ressurser