Foto: Konfirmandcenter.dk

Verdilinje: ond – ikke ond

Et undervisningsopplegg der ungdom får mulighet til å reflektere over det onde og menneskers vilje