Barn trenger håp

Bok om dimmensjoner av håp i barns hverdag