Illustrasjonsfoto: Aaron Burden

Bibelen i utvalgte lokale planer

Forskningsrapport med analyse av hvilke kjernetekster som er i bruk i trosopplæringen i ulike menigheter.