Foto: Hitra menighet

Bibelmaling

Kreativ vandring gjennom bibelfortellinger.