Foto: Knut Holter

BIFF Kontekstuell bibellesing

Bibelstudieopplegg som jobber Interkulturelt og har en Folkelig profil og en Frigjørende målsetting
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: