Fellesskap og organisering - de frivilliges rolle i trosopplæringen

Bok om hvilken rolle de frivillige har - eller skal ha i trosopplæringen