Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Den norske kirkes veiledning for håndtering av seksuelle krenkelser der en frivillig medarbeider er involvert.