Foto: Sveinung Bråthen

Hvorfor konfirmasjon

SAMLESIDE: Om konfirmanttidens historie, teologi og pedagogikk - og dåp av konfirmanter.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: