Foto: Nordstrand og Ljan menigheter

Lys våken PLUSS

Overnatting i kirken for ungdommer