Misjon

Bok om misjonens hva, hvorfor, hvordan og hvem?