Foto: Randi Bakken Vassplassen

Perlekransmusikalen

Musikalsk versjon av Kristuskransen der barna er "levende perler"