Foto: Fagerborg menighet

Potterpåske

Filmmaraton med Harry Potter-filmene, Pottergudstjeneste og tryllestavverksted.