Foto: Kirken.no/Ørjan Bertelsen

Samisk konfirmantleir

Det arrangeres årlig en nasjonal samisk konfirmantleir