Foto: Bo Mathisen

Trosopplæring som menighetsutvikling

Prismet nr 3/17 - trosopplæring som utvikling av menigheter