Illustrasjonsofot: Karin Bøe

Vår trosopplæring? Stab, samarbeid og trosopplæring

Forskningsrapport om tverrfaglig samarbeid i trosopplæringen