Barnekultur og gudstjenestekultur

Bok om hvordan barn oppdager kirkens rom