Barnet i familien og menigheten

Bok om familien og menigheten som to ulike miljøer som kan utfylle og berike hverandre