Foto: Knut Holter

BIFF Kontekstuell bibellesing

Bibelstudieopplegg som jobber Interkulturelt og har en Folkelig profil og en Frigjørende målsetting