Byggekloss-spiritualitet?

Bok om spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring