Luthers katekisme i trosopplæringen

Bok om hvordan arven fra reformatorene kan og bør videreformidles i Den norske kirkes trosopplæring