Trosopplæring for alle?

Bok om hvordan sårbar ungdom med særlige behov kan ivaretas i trosopplæringen