Foto: Asbjørn Gutubø Håkonseth

Kirkebyggets teologi og læring

Arbeidseksempel for hvordan man kan bruke kirkerommets utforming som grunnlag for et undervisningsopplegg