Opplegg for dåpssamtale

Et opplegg for dåpssamtaler og dåpssamlinger som tar utgangspunkt i ti sentrale symboler knyttet til dåpen.