Rom for deg-kampanjen. Foto: Jarle Hvidsten

Rom for deg

Kommunikasjonskampanje som formidler kirkens rom for ulike mennesker, følelser og livsfaser