Foto: Bo Mathisen

Barns deltakelse i menighetens felleskap

Tips og ressurser ifm. utlysning av midler til liturgisk utstyr