Digital kirke: Kirke på nett

Stadig flere kikker inn og deltar i kirkens aktiviteter gjennom kirkes digitale tilstedeværelse. På denne siden finner du ressurser til ulike måter å opprettholde og utvikle Kirke på nett-arbeidet lokalt.