Et kurs for planlegging av leirer deres ledere skal delta på.