Foto: Silje Johnsen

Generasjonssang

Å møtes på tvers av generasjoner - babyer, foreldre og eldre, for å synge sammen, leke sammen, være sammen og ha tid sammen