KIFO-rapport: Etter konfirmasjonen - Exit eller transitt?

En rapport som svarer på spørsmål om hva som skjer med ungdommer etter konfirmasjonstiden, er denne tiden en «exit»-fase eller «transitt»-fase?